Utleie

Vårt klubbhus i Tingveien 2 er et populært lokale å leie for fest og selskaper. Send sms til tlf. 98630613 eller mail til accsandefjord@sandefjordbredband.net

Vanlige leiepriser: kr 1.500,- for medlemmer og kr. 2.000,- for ikkemedlemmer.